4045
post-template-default,single,single-post,postid-4045,single-format-standard,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

AAA Sommaraffischer – långsiktig kommunikation

Sedan ett antal år tillbaka tar vi, inför varje sommar, fram en affisch som vi skickar ut digitalt till våra uppdragsgivare, vänner och hangarounds. Syftet är att lyfta något som vi tycker är viktigt och som vi kan hjälpa våra kunder med. Ofta handlar det om P O S I T O N E R I N G – hur man med kreativitet kan nå ut i bruset och uppfattas som spännande och seriös i exempelvis en bransch där många aktörer liknar varandra. Inför första pandemisommaren (2020) pratade vi om P A U S E N – vikten av att stanna upp reflektera och faktiskt sova på saken innan man tar ett beslut eller kommunicerar något. Sommaren är (om man är ledig) ett bra tillfälle att reflektera över sitt liv, den verksamhet man driver eller arbetar i, för att kanske göra vissa förändringar när det rullar igång igen i slutet av augusti. Vi pratar gärna om V I S I O N E N – verksamhetens/varumärkets dröm eller ledstjärna. Ej att förväxla med mål. Visionen är övergripande och har ett högre syfte om vart vi vill med vår dröm och vilken väg vi ska ta. Om man inte vet vart man ska är ingen väg den rätta! (en ständigt aktuell parafras på ett klassiskt citat från Lewis Carrols Alice i Underlandet). Att vi idag lever i ett visionslöst samhälle råder det ingen tvekan om, våra folkvalda lyckas inte samla oss kring en dröm om vart vi tillsammans vill! Starka visioner skapar mening!

På årets sommaraffisch (i mitten på bilden) pratar vi åter om möjligheten med positionering och hur man i 6 steg kan positionera sig genom att våga särskilja sig från sina konkurrenter.

Vi är förtjusta i affischen som ett slagkraftigt medel för kommunikation. Det finns en direkthet som är tilltalande. Affischen passar bra för glödande budskap – manifest, propaganda och reklam. Senast strax innan sommaren gjorde vi en kampanj för Faktum Novell som byggde på idén ”Väggnovell”, alltså noveller som trycktes upp på affischer och sattes upp runt om i staden.

Wikipedia skriver så här om affischens funktion: ”Affischen är en komposition av text och bild eller av bara text och då ofta med tydligt grafiskt uttryck. Dess funktion är att informera. Budskapet, vare sig det är ren information eller av mer övertygande reklamkaraktär, är en färskvara och starkt bundet till sin tid. Funktionen är alltså initialt att förmedla ett aktuellt budskap. Men med tiden kan samma affisch få en annan användning och dess funktion blir då stämningsskapande, estetiskt dekorativ.”

Vi önskar er en fin sommar! Hör gärna av er i augusti om ni vill ta nya tag med positionering, vision eller ventilera sommarens reflektioner i stort som smått. Vi erbjuder varumärkesnära och kreativa tjänster för er som tror på varumärkets kraft!

/maria & anders