2823
post-template-default,single,single-post,postid-2823,single-format-video,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Fredagsbiten 27.08.21

Drunk and weary! Den 27 augusti 1922 var det folkomröstning om rusdrycksförbud i Sverige.

I början av 1900-talet förekom en livlig debatt om den höga alkoholkonsumtionen i Sverige. Det ansågs att missbruket ledde till stora problem och kostnader för samhället och även för enskilda personer. Nykterhetsrörelsen växte sig allt starkare. 

1919 infördes ett ransoneringssystem – Brattsystemet (efter läkaren Ivar Bratt). Systemet reglerade de privata köpen genom en motbok som registrerade varje köp en individ gjorde.

För nykterhetsvänner var inte det Brattska systemet tillräckligt för att motarbeta alkoholens farliga konsekvenser så de menade att ett förbud fortfarande var nödvändigt. 

Under Socialdemokraternas elfte kongress bifölls en motion om att ett rusdrycksförbud krävde folkligt stöd med 2/3. Detta stöd skulle bekräftas med en folkomröstning.

År 1921 införde riksdagen möjlighet att anordna rådgivande folkomröstningar för att på detta sätt öka demokratin. Den svenska nykterhetsrörelsen var förstås starkt pådrivande i frågan om en folkomröstning om detta förbud, och nu fanns möjlighet därtill. I andra länder var liknande förbud aktuella, så frågan var i hög grad aktuell. 

En folkomröstning anordnades 1922 om fullständigt rusdrycksförbud, gällande framställning, innehav, införande eller överlåtelse av alla slags drycker med mer än 2 1/4 viktprocent alkohol. 

I valkampanjen inför omröstningen deltog inga politiska partier, frågan man skulle ta ställning till var om man var för eller mot införande av fullständigt rusdrycksförbud. 

På ja-sidan stod de starka och välorganiserade nykterhetsorganisationerna. Nej-sidan var betydligt svagare. 

Förespråkarna för ett nej använde bland annat en, nu mer klassisk, affisch av Albert Engström med budskapet ”Kräftor kräva dessa drycker”, och förespråkarna för ett ja använde affischer med texten ”Spritfloden dränker hem och familjelycka”. 

I folkomröstningen deltog endast ca 55% (1 820 452 personer) av de 3 302 483 röstberättigade. Resultatet blev mycket jämt, 50,8% röstade nej till förslaget och 48,8% röstade ja. Övriga 6223 röster var ogiltiga eller blanka.

Intressant är att det användes olika valsedlar för män och kvinnor, orsaken till detta var att man ansåg det otänkbart att kvinnors röster skulle få vara utslagsgivande för en lagstiftning som främst rörde män eftersom de tänkte sig att ett förbud då inte skulle få någon legitimitet. Kvinnlig rösträtt infördes 1919 i Sverige men tillämpades först vid valet 1921.

Av siffrorna kunde man se att 59% av männen röstade nej till förbudet medans bara 41% av kvinnorna gjorde det. Inte så konstigt kanske… Man kunde oxå se regionala skillnader i hur man röstade. I norra Sverige röstades det i större utsträckning för ett förbud. Skillnaden mellan städer och landsbygd var oxå stor, i Stockholm (stad) röstade 86,5% mot förbudet och i Lund 89,1%…

Skillnaderna i hur man röstade var tydligt sociologiskt betingade.

Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att inte förbjuda vin, sprit och öl utan fortsatte med den restriktiva alkoholpolitiken. Det saknades helt enkelt stöd i Riksdagen för ett totalförbud.  Däremot kom flera drycker att förbjudas, starköl förbjöds och det blev även förbjudet att tillverka starkcider i Sverige. Starkölsförbudet gav upphov till ölkaféer och pilsner som hade en mycket svagare styrka. 1977 förbjöds även Mellanölet som infördes 1965. Motboken som införts under ransoneringsåren under första världskriget bestod fram till 1955 trots att andra ransoneringar från krigstiden upphört. Vidare infördes andra återhållsamma åtgärder som mattvång på restauranger och barer. – En V8 tack! (8 stora stark + en vårrulle).

En konsekvens av detta är väl att vi fortfarande har kvar Systembolaget i Sverige.

Enligt Kantar Sifos undersökningar (på uppdrag av Systembolaget) vill 73,9% (2019) av svenskarna ha kvar Systembolaget som det är idag med ensamrätt att sälja alkohol.

Vi skålar in helgen med valfri dryck! (exempelvis Whiskey)

Ha en skön helg, drick lagom och var goa mot varandra.

”Being drunk and weary

I went to Molly’s chamber

Takin’ my money with me

And I never knew the danger

Musha ring dumb a do dumb a da

Whack for my daddy-o,

Whack for my daddy-o,

There’s whiskey in the jar-o”