2421
post-template-default,single,single-post,postid-2421,single-format-standard,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Vilka syns i svensk reklam?

Och hur presenteras de? Det kan du titta närmare på i Rättvisaren* 2020 – en studie av strukturerna bakom hur människor representeras och avbildas i reklam. En rapport som visar hur långt vi kommit och hur långt vi har kvar inom jämställdhet och inkludering. Ladda ner den direkt på rattvisaren.com
Vi fortsätter som vanligt och jobbar varje dag vidare för ALLAS LIKA VÄRDE!
* Rättvisaren gavs tidigare ut av Rättviseförmedlingen mellan åren 2015-2018. I början av 2019 lade Rättviseförmedlingen ned sin verksamhet. Från och med 2019 ges Rättvisaren ut av Mediekompaniet och Kantar Sifo.