2401
post-template-default,single,single-post,postid-2401,single-format-standard,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Allas lika värde!

Kanske årets viktigaste kurs denna vecka på Yrgo ADCW 20 (ArtDirectors och Copwyriters). Vi gav studenterna uppdraget att ta fram idéer för att uppmärksamma kommunikationsbranschen på de sju diskrimineringsgrunderna (enligt DO*), något vi alla fortfarande missar (trots att vi tycker att vi är upplysta). Under veckan har studenterna tagit del av föreläsningar kopplade till samtliga sju diskrimineringsgrunder:

1. Kön

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

3. Etnisk tillhörighet

4. Religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning

6. Sexuell läggning

7. Ålder

Våra grymma studenter presenterade 15 briljanta idéer som var och en på olika sätt utmanar vår självbild som medvetna medborgare och får oss att tänka ett varv till. Det är lätt att fokusera på olikheter men jordens ca 7 miljarder människor har trots allt mer gemensamt än vi tror. Allas lika värde är något vi behöver påminna oss om och jobba aktivt med varje dag. Vi som jobbar med kommunikation har makt och med det kommer ansvar. Tack för en sinnesutvidgande vecka med er ADCW20! to be continued…

*Diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på do.se