2005
post-template-default,single,single-post,postid-2005,single-format-standard,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

TILLT.

Strax innan midsommar gjorde vi en inspirationsföreläsning med rådgivning kring kommunikationsstrategi för TILLT. TILLT är en verksamhet med ett kulturpolitiskt uppdrag att arbeta med kreativa processer kring olika samhällsfrågor, med konstnärer som kreativ motor. Vi talade bland annat om positionering och huvudbudskap, vikten av att vara tydlig och att skapa samsyn kring vad man är, erbjuder och står för. Och att aldrig underskatta mottagaren.