1941
post-template-default,single,single-post,postid-1941,single-format-standard,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Hur gör man en varumärkesplattform?

I fredags presenterade Alexén Avehall Advisory vår analys och rekommendation i ett omfattande varumärkesarbete för hur vår uppdragsgivare, det göteborgsbaserade skönhetsföretaget Grazette, ska möta framtiden. Arbetet har pågått under 7 intensiva månader, och nu utmynnat i en ny varumärkesplattform (vision, misson, kärnvärden, positionering och målgruppsanalys) och ett antal rekommendationer, som tar ut riktningen för verksamheten. En viktig del i arbetet har varit att öka kunskapen i hela organisationen om hur betydande varumärket och kommunikationen är för en stark och långsiktig affär. 

Helt avgörande är den interna förankringen, att få alla medarbetare att inse att allt de gör i verksamhetens namn spelar roll för hur varumärket uppfattas. 

Arbetet startade med en varumärkes- och omvärldsföreläsning för alla medarbetare. Ett 30-tal personer, i och utanför organisationen, djupintervjuades för att få så olika perspektiv som möjligt. Dessutom gjorde vi ytterligare en kvalitativ undersökning där ett antal nyckelpersoner hos Grazette fick svara på fördjupade frågor kring hur de uppfattar verksamheten. I vår analys tittade vi bl a på målgrupp(er), marknad, affär, konkurrenter, omvärld/trender, köpbeteenden, digitalisering… för att finna de utmaningar som verksamheten står inför idag. Löpande arbetsmöten, workshops och avstämningar har skett under resans gång. 

Eftertanke och reflektion har också byggts in i tidsplanen. Vi menar att det är bättre att ge den kreativa processen lite mer tid så att insikter får mogna fram och fördjupas. Om man går för snabbt fram är risken att varumärkesplattformen bara blir ord på ett papper istället för att bli den investering och stadiga grund som får varumärket att lyfta!