1887
post-template-default,single,single-post,postid-1887,single-format-video,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Fredagsbiten 22.02.19

Fredagsbiten: Tänk om allt bara är en illusion? En som funderade mycket över den saken var den tyska filosofen Arthur Schopenhauer, 22 februari 1788-1860. Hans mest kända verk Världen som vilja och föreställning inleds med orden ”Världen är min föreställning”. Detta ska förstås som att den värld jag upplever är ett objekt för mig som subjekt, och att den därmed endast kan existera subjektberoende, eftersom ett objekt som uppfattas förutsätter ett subjekt som uppfattar det. Vad som i själva verket sker då viljan som ting i sig objektiverar sig i ett oändligt antal företeelser, av vilka var och en kämpar för att få just sin subjektiva vilja fram – är att denna vilja bekämpar sig själv, med ett ständigt lidande som följd. Och allt detta i förhoppningen om att nå en varaktig lycka, en slutgiltig tillfredsställelse på toppen av alla strävanden. Men detta är en illusion, menar Schopenhauer.

 

Han menade att den lyckokänsla man kan uppleva då ett mål har uppnåtts bara är tillfällig. Efter en kort tid avlöses den av frustration över andra och högre mål som man ännu inte uppnått, och så börjar ens strävanden om på nytt. Allt medan man trampar på andra varelser och existensformer, i tron att det finns en absolut skillnad mellan det egna subjektet och de andra subjekten. Tinget i sig är endast ett, och genom att inse detta kan vi förstå det illusoriska och rentav destruktiva i viljebejakandet. Som den enda av viljans företeelseformer har vi människor det förnuft som krävs för att förstå vår existens, och därmed också inse dess intighet.

 

Ljuset i tillvaron fanns för Schopenhauer hos konsten, som han menade låter oss glömma vår strävan för ett tag, i konsten bor evigheten. Musiken är konstarten som Schopenhauer sätter högst. Musiken förmedlas med direkt kraft och är en sann avbild av viljan sa han.

Kanske han hade gillat veckans fredagsbit; lite skön dansgolvsnostalgi från tidigt 80-tal, Illusion med de brittiska grabbarna i Imagination.

 

Fin helg på er! It’s just an illusion…

 

Follow your emotions anywhere
Is it really magic in the air
Never let your feelings get you down
Open up your eyes and look around
It’s just an illusion, illusion, illusion