1328
post-template-default,single,single-post,postid-1328,single-format-standard,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Läs vår debattartikel! Kommentera gärna.

#tb20170830

Efterlysning: Varumärken med vision och eftertanke

Visionslöshet är något som genomsyrar vår samtid, såväl politiskt, ekonomiskt som ur individens perspektiv. I många verksamheter tycker vi oss se en avsaknad av vision. Testa att ställa följande frågor till några slumpmässigt utvalda medarbetare i valfri verksamhet:

Vilken är verksamhetens vision?
Vilka kärnvärden har man, och vad innebär de i det dagliga arbetet?

Bli inte förvånad om de skruvar på sig, blir osäkra på svaret eller rent av svarslösa. När vi föreläser brukar vi påpeka; ”Om man inte vet vart man ska, så är ingen väg den rätta!” Vi illustrerar detta med ett Monty Python-klipp*; ”Silly Olympics, 100 yards for people with no sense of direction”. Alla är övertaggade och vill bara springa, springa, springa, och när startskottet går rusar alla som galningar, åt olika håll helt utan riktning och mål. Det är antagligen en hyfsat träffsäker bild av hur det ser ut på många marknadsavdelningar idag.

Lösningen är att lägga tid och resurser på att ta fram en genomtänkt och långsiktig varumärkesplattform, där visionen och kärnvärdena är motorn för verksamheten. Vi brukar kalla den för verksamhetens roadmap. Den ska innehålla en övergripande och utmanade verksamhetsvision, samt tre–fyra kärnvärden som ska genomsyra allt som görs i verksamhetens namn. Med en stark varumärkesplattform i grunden vet varje medarbetare i varje stund hur de ska agera och kommunicera, och vågar fatta snabba och självständiga beslut som tar verksamheten i rätt riktning. Detta är en absolut förutsättning för att en verksamhet ska bli tydlig, attraktiv och trovärdig i omvärldens ögon!

En stark vision ska ha ett högre syfte och vara i princip ouppnåelig, och innehålla en känsla av framåtrörelse. Det är nödvändigt att tänka till på djupet när man formulerar sina kärnvärden och funderar på vad de innebär för verksamheten och att de verkligen är relevanta i förhållande till visionen. Det är sammansättningen av kärnvärdena, och vad de faktiskt innebär för vår verksamhet som skapar unikiteten.

Att hitta på några sköna kärnvärden kan väl inte vara så svårt tänker du kanske? Testa att gå in på olika verksamheters sajter och sök efter deras kärnvärden! Förbluffande många har ganska intetsägande kärnvärden som till exempel ”Kvalitet”, något som man idag borde se som en självklarhet, ingenting som känns unikt. Att välja vilka kärnvärden som ska kommuniceras är en viktig del av strategin. Vad har verksamheten för värderingar och hur syns de i marknadsföringen.

I en tid när snabbhet premieras och många talar fint om  hållbarhet glöms ofta själva syftet med kommunikationen bort. Ad-words, content, inbound marketing, click rate, och synbarhet i sociala medier i all ära men om du inte vet vad du ska kommunicera är det bara bortkastade pengar. Ingen kommer att bry sig!

Samtliga funktioner i organisationen måste vara medvetna om att allt de gör i verksamhetens namn är kommunikation.

Vår övertygelse är att trovärdigt och hållbart varumärkesarbete grundar sig i vision och kärnväden! Kommunikation handlar om att beröra människors känslor, att uttrycka det som skapar engagemang och ger långsiktig lyskraft.

Är du tydlig och konsekvent med vad ditt varumärke står för kommer folk att komma ihåg dig, och det kommer också att avspeglas i din affär. Kommunikation är en kärnfråga för ledning och styrelse. Det finns inga genvägar.

 

Maria Alexén och Anders Avehall,
Kreativa strategiska affärsutvecklare / Rådgivare / Utbildare
Alexen Avehall Advisory Creative Communication Collaborators

Monty Python-klipp*; ”Silly Olympics, 100 yards for people with no sense of direction”

Bild: California Historical Society/Flickr The Common

Läs på ADA

 

#aaaccc #ada #vision #kärnvärden #eftertanke