1472
page-template-default,page,page-id-1472,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Varumärkesutveckling

Affärsidé, vision, kärnvärden

För att kunna ta ut riktningen för varumärket och ge önskad affärsnytta behövs en en stark affärsidé, en utmanande vision och tydliga kärnvärden som ska avspeglas i upplevelsen av varumärket.

Varumärkesplattform

En varumärkesplattform bör innehålla verksamhetens affärsidé, vision, kärnvärden, manifest, identitet och positionering. Varumärkesarbete handlar om att ta reda på vad man vill och står för och sedan vara tydlig och konsekvent med att låta det avspeglas i allt man gör i varumärkets namn. Den ska vara tydligt förankrad hos alla medarbetare så att de kan fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Positionering

Vad särskiljer ditt varumärke från konkurrenterna? Positionering är skillnaden mellan att upplevas som unik eller en i mängden. Att vara annorlunda på ett sätt som tilltalar dina kunder. Rätt positionering kan få dina kunder att vilja betala mer, just för att de sympatiserar med de värderingar som ditt varumärke står för. Positionering är en medveten strategi för att förstärka eller förändra en befintlig position. Den viktigaste strategin!

Namngivning

Att hitta rätt namn till ett varumärke; produkt, tjänst, företag, plats, koncept etc. Ett bra namn ska ta höjd för utveckling och prövas för att vara långsiktigt hållbart utifrån olika scenarion.

Visuell identitet (logotyp, visuell manual)

Vad är det som gör att dina kunder uppmärksammar och kommer ihåg ditt varumärke? Att ha en särskiljande och visuell identitet är nödvändigt idag. Det är ofta din första kontakt med ett varumärke och ”first impression last” som det heter. En visuell identitet ska hålla i många år, därför är det viktigt att detta arbete görs med avstamp i vision och kärnvärden.

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformen kan bland annat omfatta huvudbudskap, målgrupper, argumentation, tonläge, visuell identitet, positionering, kommunikationsmål, informationskanaler och ev en tidsplan.

Place branding

Platsmarknadsföring – positionering av en plats; stadsdel, köpcenter, fritidsanläggning, bostadsområde etc.

Employer branding

Hur blir ni en attraktiv arbetsplats? Hur vill ni som arbetsgivare uppfattas av potentiella, nuvarande och tidigare anställda? – positionering riktad mot dessa målgrupper.

Konceptutveckling

Att levandegöra en idé om en tjänst, produkt, plats etc. Hur kan ditt koncept paketeras för att attrahera rätt publik (kund, målgrupp)?

Intern implementering

Att få med alla medarbetare på tåget är fundamentalt i varumärkesutvecklingen – om inte dina medarbetare vet vad ert varumärke står för kommer inte heller era målgrupper veta det. Jobba inifrån och ut!

Rådgivning

Vi agerar kreativt bollplank, reflekterande samtalspartner och stöd inom övergripande varumärkes- och kommunikationsfrågor direkt kopplat till affärsmål, affärsutveckling. Vi hjälper dig att fånga nya möjligheter som kan få kommunikationen att ge effekt på affären.

 

Mötesrummet är ofta begränsande för tankarna. 

Vi träffas gärna utanför kontoret, över en frukost eller lunch…

Meet & Eat™ (There is no such thing as a free lunch. / Barry Commoner)

…eller varför inte på en promenad genom stan, vid havet eller i skogen.

Walk & Talk™ (All truly great thoughts are conceived by walking.

/ F. Nietzsche)

– Det informella mötet öppnar upp för insikter och nya tankar. 

2nd opinion

Att från ett oberoende perspektiv ta en ”andra titt” på en strategi, ett förslag eller en rapport. Vi hjälper dig att få syn på svaga punkter, ställa kritiska frågor och hitta förbättringspunkter.

Förstudie

Förstudien svarar på om projektet, produkten, tjänsten eller uppdraget går att genomföra, om resurser för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna. Nulägesanalys, målgruppsanalys, konkurrentanalys, bedömning av affärsnytta och förutsättningar. Kreativ brief och kravspecifikation. Ev lösningsförslag.

Kreativ Brief / Briefskolan™

Den kreativa briefen sätter ramen för uppdraget innan man börjar funderar på idéer och lösningar. Vad är kommunikationens uppgift? Är mål och förväntningar realistiska i förhållande till förutsättningar och resurser? Vilka är utmaningarna? Frågor som behöver svar, för att få insikt om vilket problem som kommunikationen ska fokusera på och hur resultatet ska utvärderas. Att ta sig tid i början av ett projekt ger energi och fokus i genomförandet. Projektgruppen vet vad som ska göras och hur.

Värdeskapande innehåll

För att producera relevant värdeskapande innehåll eller s.k. ”content” krävs att du har en tydlig positionering och varumärkesgrund men framför allt att du har stenkoll på din målgrupp. Ju bättre du känner din målgrupp desto tydligare och mer relevant kan din kommunikation och ditt ”content” bli.

Med ”storytelling” och ”content” skapar vi ett mervärde för din kund. Detta mervärde behöver inte vara direkt kopplat till din produkt eller tjänst. Det kan till exempel vara; kunskap, underhållning, tips eller den historia du vill berätta.

Vi hjälper dig att skapa detta innehåll – en bra historia är alltid en bra historia!.

Nästan ända sedan vår start (aug -14) delar vi varje vecka ”Fredagsbiten” med våra följare – ett bra exempel på värdeskapande innehåll med kontinuitet.

Varumärkesterapi™ och Varumärkeskollo™

Varumärkesterapi™

En kortare varumärkes-session fördelat på 3-4 tillfällen, för dig som vill ”prova på” det här med varumärkesutveckling. Vi ställer frågor och handleder, du reflekterar och presenterar. Vi ger fördjupad feed back om vilka problem och utmaningar ditt varumärke och din verksamhet står inför och ger råd och idéer kring hur du kan gå vidare i din varumärkesutveckling och hur det kommer att avspeglas i din affär.

Varumärkeskollo™

En intensiv varumärkes-session med workshops och föreläsningar under en eller flera dagar för att få nya perspektiv och idéer, förlagd utanför ert kontor. För ledningsgrupp, vd, marknadschef och andra nyckelfunktioner.

Föreläsning och utbildning

Föreläsning och utbildning

Föreläsningar inom varumärke och positionering, omvärldsbevakning – från trendspaning till djupgående omvärldsanalys. Allmän och eller branschanpassad. Från 45 min till heldag. Anpassat för såväl näringsliv och högskola som offentlig verksamhet.