1472
page-template-default,page,page-id-1472,stockholm-core-2.1.6,select-theme-ver-7.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Varumärkesutveckling

Att lyckas med sitt varumärke handlar om att rikta kommunikation och resurser rätt för att få de man vänder sig till att gilla och få förtroende. För att nå igenom bruset och bli tydliga behöver vi en riktning för varumärket. All kommunikation sker på mottagarens villkor. Människor är känslostyrda och kommunikation måste måste beröra. Du behöver inte vara färdigtänkt när du kontaktar oss, hellre tvärtom. Vi lyssnar och ger feed back på dina tankar, och ger nya infallsvinklar och idéer. Hör av dig så tar vi ett möte och berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt varumärke! 

Varumärkesplattform (VMP)

Varumärkesplattformen är fundamentet som allt i en verksamhet vilar på! En VMP är i första hand till för att skapa samsyn hos alla medarbetare i verksamheten och berätta vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill och varför vår kund ska gilla och lita på oss. En VMP bör bland annat innehålla; verksamhets-/affärsidé, vision, mission, kärnvärden och visuell identitet. VMP ska K Ä N N A S i allt som görs i varumärkets namn. 

Positionering

Handen på hjärtat, vad särskiljer ditt varumärke från konkurrenterna? Hur sticker du ut i bruset? Positionering är skillnaden mellan att upplevas som annorlunda eller en i mängden – annorlunda på ett sätt som gör att dina kunder gillar dig. I många branscher idag uppfattas olika aktörer som om de var stöpta i samma form, de uppträder och ser ut på samma sätt, de talar till sina kunder på ett liknande sätt. Positionering är en smart strategi för att förstärka eller förändra en befintlig position. Kanske den viktigaste strategin för att lyfta ditt varumärke! – Den som vågar vara annorlunda blir intressant!

Visuell identitet (logotyp, färger, typsnitt mm – visuell manual)

Vad är det som skapar första intrycket av ditt varumärke och gör att dina kunder uppmärksammar och kommer ihåg ditt varumärke? SVAR: Den visuella identiteten är ofta det första mötet med ett varumärke och ”first impression last”. Vårt entydiga råd är: VÅGA ta ut svängarna! LEK! – ingen bryr sig om en visuell identitet som ser ut som alla andra. En visuell identitet ska hålla i många år, därför är det superviktigt att detta arbete görs med utgångspunkt från vision och kärnvärden – alltid ur mottagarens perspektiv. 

Det viktiga namnet

Varför heter ni som ni heter? Namnet är en möjlighet för varje varumärke att sticka ut i bruset och bli ihågkommet på rätt sätt. Att välja rätt namn till ett varumärke – produkt, tjänst, företag, koncept, plats etc är ett långsiktigt beslut, något man ska leva med varje dag; ändå kommer många namn till av en slump, inte sällan används det arbetsnamn som kommit till i början av processen. Ett bra namn är resultatet av en genomtänkt process, ett strategiskt beslut, djupt förankrat i varumärkesplattformen och prövat utifrån olika scenarion för att det ska ge rätt associationer också på lång sikt. 

Kommunikationsstrategi

Kommunikation handlar om människor. Detta glöms ofta av idag, allt går fort och vi tar oss inte tid att stanna upp och tänka efter, vad vi vill säga och till vem. Kommunikationsstrategin beskriver vad som ska göras. Det handlar ofta om att hitta ett huvudbudskap, om vem vi ska nå, hur vi argumenterar, vilket tilltal vi ska ha, vilka kommunikationsmål vi har, vilka kommunikationskanaler ska använda och en övergripande tidsplan. 

Kommunikation som känns

Varför kommunicerar du? Till vem? För att ta fram kommunikation som verkligen når fram, dvs får mottagaren att känna, tycka och göra något krävs att du har en tydlig positionering och varumärkesplattform, men framför allt att du har förståelse om vem som ska ta emot ditt budskap, inte bara på ett ytligt plan. Ju bättre du känner den du kommunicerar med desto mer personlig och relevant kan din kommunikation bli. Med storytelling och inspirerande innehåll kan vi hjälpa dig att skapa mervärde för din kund. Mervärdet behöver inte alltid vara direkt kopplat till din produkt eller tjänst, till exempel; kunskap, underhållning, inspiration, tips eller en historia du vill berätta (Guide Michelin är ett utmärkt exempel på långsiktigt mervärde – anno 1900 och som fortfarande pågår). Idag är mervärden oftast anpassade för sociala medier, men det kan lika gärna utmynna i en bok, en film, en podd eller en utställning. Vi hjälper dig att skapa kommunikations som känns – en bra historia är alltid en bra historia! För att beröra människor med kommunikation är det klokt att; Våga göra det oväntade och att vara bjussigt!

Konceptutveckling

Att levandegöra en idé om en tjänst, en produkt, en upplevelse, en plats etc. Hur kan ditt koncept paketeras för att attrahera din tänkta publik? 

Platsmarknadsföring

Hur sätter vi en plats på kartan? Namnet är en viktig (men ofta förbisedd) möjlighet att marknadsföra och positionera en plats – stadsdel, köpcenter, fritidsanläggning, bostadsområde etc, konstigt nog lämnas detta ofta åt slumpen. Den visuella identiteten är en annan viktig del som tillsammans med spännande kommunikation bidrar till att göra platsen attraktiv och levande.

Kreativt ledarskap 

Att driva en kreativ process handlar om att få människor att öppna upp sig och våga tänka i nya banor. Det är lättare för någon utifrån att leda en sådan process. Man måste våga befinna sig det ovissa för att nya idéer ska kunna födas. Samtalet är tyvärr en underskattad företeelse idag. Vi gillar samtal!

Rådgivning

Vi är ditt kreativa bollplank, din reflekterande samtalspartner och stöd inom övergripande varumärkes- och kommunikationsfrågor direkt kopplat till vision och mål. Med vårt ”utifrån-perspektiv” kan vi vända problem till möjligheter och hjälpa dig att våga tänka och testa nytt och upptäcka nya möjligheter som kan få kommunikationen att bli uppmärksammad och gillad. Att träffas och ”bara” prata är en vitamininjektion och bör göras ofta. Mötesrummet kan vara begränsande för tankarna. Vi träffas gärna utanför kontoret, över en frukost eller lunch… Meet & Eat™ …eller varför inte på en promenad genom stan, vid havet eller i skogen Walk & Talk™ – Det informella mötet öppnar upp för insikter och nya tankar. 

Kreativ brief

Den kreativa briefen sätter ramen för uppdraget/projektet innan man börjar funderar på idéer och lösningar. Vad ska vi åstadkomma? Är mål och förväntningar realistiska i förhållande till förutsättningar och resurser? Vilka är utmaningarna? Frågor som behöver svar, för att få insikt om vilket problem som ska lösas. Och hur resultatet ska utvärderas. Att ta sig tid i början av ett projekt frigör energi och stärker fokus i genomförandet. Alla i projektgruppen vet vad som ska göras, vem som ska göra vad men inte hur. Detta blir extra viktigt i projekt där det kommer in nya aktörer under gång.

2nd opinion

Att från ett oberoende perspektiv ta en ”andra titt” på en strategi, ett förslag eller en rapport etc. Vi hjälper dig att få syn på svaga punkter, ställa kritiska frågor och hitta förbättringspunkter.

Förstudie/Rapport

Förstudien ger en extra blick på om den aktuella satsningen – projektet, produkten, tjänsten eller uppdraget är värt att genomföra. Om resurser för att genomföra projektet är realistiska i förhållande till förväntade mål och intäkter. Nulägesanalys, målgruppsanalys, konkurrentanalys, bedömning av affärsnytta och förutsättningar. Kreativ brief och kravspecifikation. Vi bistår med nya insikter, idéer och eventuella lösningsförslag.

Intern förankring

Att få med alla medarbetare på tåget är fundamentalt i en förändringsprocess som varumärkesutveckling. Det är viktigt att alla i laget har samma mål och förståelse för processen. Jobba inifrån och ut! Förändringen måste vara förankrad internt innan man börjar rulla ut det som ska göras externt!

På spaning

Föreläsning

Föreläsningar och inspiration inom varumärke, positionering och omvärldsbevakning – från inspirerande trendspaning till djupgående omvärldsanalys. Allmän och eller branschanpassad. Anpassat för såväl näringsliv och högskola som kultur och offentlig verksamhet. För att skapa framtiden måste vi ha koll på nutiden! Till våra föreläsningar adderar vi gärna en uppföljning eller workshop där vi tillsammans stämmer av vad som kom ut av föreläsningen. Ofta är man väldigt inspirerad efter en föreläsning, man kommer tillbaka till kontoret full av energi, men efter några dagar är man tillbaka i vardagen igen.

Utbildning

Utbildning är en röd tråd i vår verksamhet. Att föreläsa och handleda såväl studenter som ledningsgrupper är inspirerande och får oss att alltid ifrågasätta och vara ödmjuka inför förändringar och olika perspektiv. Sedan vår start 2014 har vi regelbundet utbildat högskolestudenter på Yrgo, Kulturverkstan och Medieinstitutet i ett antal olika kurser bl.a.; Varumärke och positionering, Vad är ett varumärke?, Idé, Koncept & Kommunikation, Kreativ Brief, Positionering, Grafisk Design & Identitet, Copywriting, Content & kommunikation, Kreativt skrivande, Omvärldsanalys/Trendspaning, Kommunikation & Påverkan, Kreativa Produktionsprocesser, Marknadsföring & Kommunikationsplanering, Presentationsteknik, Exjobbshandledning mm.

Kreativt ledarskap

Experimentverkstad (Workshop)

Att samarbeta för att lösa ett problem, hitta nya idéer och tänka nytt är en viktig del i varumärkesutvecklingen/förändringsarbetet. Experimentverkstad/workshop är ett bra sätt att utveckas ihop.